Přijímací řízení bez zkoušek

AHOL - Vyšší odborná škola, se sídlem Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, 703 00, svým ředitelem, vyhlašuje 9. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání, které proběhne dne 21. 10. 2020,
v 9:00 hod. v budově AHOL - Vyšší odborné školy

Přijímací řízení pro všechny vzdělávací programy mimo dálkové formy vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika! 

*Při přijímacím řízení na AHOL - Vyšší odborné škole nemusíte být nervózní z přijímacích zkoušek. Součástí přijímacího řízení je  rozhovor o budoucím studiu  a Vaší motivaci. U dálkové formy vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika je rozhodnutím MŠMT (platnou akreditací vzdělávacího programu) zařazena také talentová zkouška. Budoucí paní učitelky a učitelé v mateřských školách, by měli umět zazpívat, tvořit, být kreativní, nápadití a hraví - ukažte nám to :) Žádné teorie po Vás chtít nebudeme.

**Uchazeč, který byl přijat ke vzdělávání a v průběhu přijímacího řízení nedoložil úředně ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce (protože v průběhu přijímacího řízení dosud nezískal střední vzdělání s maturitní zkouškou), doloží úředně ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nejpozději v den zápisu ke vzdělávání. V opačném případě rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nenabude účinnosti a uchazeč se nestane studentem vyšší odborné školy. Den zápisu pro školní rok 2020/2021 je stanoven na 1. 9. 2020.

***Otázky a odpovědi pro uchazeče o dálkové studium

Podmínky přijetí

 • Podání platné přihlášky ke vzdělávání v tištěné podobě  a v řádném termínu (poštou nebo osobně). Elektronický formulář na www stránkách školy slouží pouze ke komunikaci s uchazečem. Termín podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit vzdělávání.*
 • Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.
 • Předložení lékařského posudku, pro vzdělávací programy Řízení hotelového provozu a Předškolní a mimoškolní pedagogika. (dle § 93 ods. 1 zák. 561/2004 Sb. a dle nař. vlády č. 211/2010 Sb.)
 • Absolvování přijímacího řízení + motivačního pohovoru (osobní přítomnost), vedoucího ke zjištění skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče pro studium vybraného vzdělávacího programu.
 • U zájemců pro dálkové studium vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika je zařazena talentová zkouška.

  Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro 9. kolo (21. 10. 2020) 

  V případě přijetí následuje:

  • Uzavření Smlouvy o vzdělávání a úhrada školného na 1. semestr (zimní výukové období) denního studia 7 500,- Kč (podmínka zletilého ručitele) v hotovosti.
  • Uzavření Smlouvy o vzdělávání a úhrada školného na 1. semestr (zimní výukové období) dálkového studia 9 000,- Kč (podmínka zletilého ručitele) v hotovosti.
  Platbu následného školného lze po domluvě rozvolnit formou splátkového kalendáře.

  Případná další kola proběhnou v průběhu letních prázdnin a měsíce září. O přesných termínech budou uchazeči o studium informováni.

  Oznámení o přijetí a Smlouva o vzdělání

  Po splnění všech podmínek pro přijetí, zveřejňuje AHOL - Vyšší odborná škola,  po jednotlivých kolech přijímacího řízení na úřední desce (https://www.ahol.cz/skoly/ahol-vyssi-odborna-skola/uredni-deska) a nástěnce školy,  rozhodnutí o přijetí  uchazečů ke studiu. Pokud je uchazeč přijat, je vyzván k podpisu Smlouvy o vzdělávání, která zahrnuje základní práva a povinnosti studenta při vzdělávání na AHOL - Vyšší odborné škole a stanovuje poplatky spojené se studiem (školné).

  Dle § 97 odst. 1) zákona 561/2004 Sb. se uchazeč stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. O termínu zápisu budou uchazeči informování v den přijímacího řízení.

  Ozvěte se nám, volejte, pište...

  https://www.ahol.cz/skoly/ahol-vyssi-odborna-skola/dny-otevrenych-dveri/

  Kontaktní formulář 

   

  Ing. Bc. David Nespěšný, MBA

  ředitel školy