Jak si objednat obědy

Školní jídelna na Dušní ulici zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy a formou rozvozu zajišťuje jídelna obědy také pro žáky a učitelé dalších škol.
Strávníci mohou vybírat ze dvou připravovaných jídel, včetně polévky a nápoje. Cena jednoho obědu je 35,- Kč. 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JIDELNY A ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY (KLIKNĚTE NA ODKAZ)

Doba vydávání obědů

11:15 hod. – 13:00 hod.

Prodej obědů

Prodej obědů probíhá prostřednictvím elektronického stravovacího systému pro objednávání, úhradu i výdej obědů. Objednávání obědů je možné přes internetovou stránku:
http://jidelna.ahol.cz/dusni

Přihlášení obědů

Podmínkou pro získání přihlašovacích údajů do elektronického stravovacího systému je registrace strávníka. Žáci si musí předem vyzvednout své čipy, které obdrží u vedoucího školní jídelny, pana Bernáta, oproti vratné kauci, ve výši 100,- Kč. Pan Bernát zároveň čip zaktivuje a přidělí přihlašovací kód.
Kontakt na pana Bernáta: jidelna@ahol.cz, vladimir.bernat@ahol.cz   
Provozní doba: každý pracovní den 8.00 – 10.00 a 12.00 – 14.00 hod..

Platba obědů

Po přihlášení je možné začít zasílat platby na účet vedený u Komerční banky:
 115 – 971970237/0100
POZOR, JEDNÁ SE O JINÉ ČÍSLO ÚČTU, NEŽ JE ÚČET PRO ÚHRADU ŠKOLNÉHO.

Při platbě uveďte variabilní symbol, který bude přiřazen při aktivaci čipu.
Bez tohoto symbolu není možné identifikovat, pro koho je platba určena.

Platbami se vytvoří kredit, ze kterého budou na základě objednávání obědů čerpány finanční prostředky za stravování.

Platby je nutné provádět v minimální výši 200,- Kč.

Na výše uvedené internetové je možné sledovat informace o výši nevyčerpaných finančních prostředků i o odebraných obědech.

Konečné vyúčtování, včetně vrácení nevyčerpaných peněz, bude provedeno vždy po skončení školního roku v termínu do 20.7.

Odhlašování obědů

Při náhlém onemocnění můžete odhlásit stravu denně mezi 7- 7:30 hodinou telefonicky. V případě nemoci lze první den oběd odebrat ve školní jídelně do přinesených nádob v době od 11:30 hod. do 12:00 hod.(§4 odst.9 vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, školský zákon č. 561/2004 Sb., §122, odst.2).
Odhlásit oběd je také možné přes elektronický stravovací systém, případně i telefonicky - nejpozději však den předem, do 12.00 hod. Neodhlášený oběd je považován za odebraný.

Kontakt na odhlašení obědů:
p. Bernát: 774 127 045, 724 314 387