Pedagogický sbor


Ing. Bc. David Nespěšný, MBA
ředitel školy
david.nespesny@ahol.cz

Ing. Jan Císař
zástupce ředitele, vedoucí vzdělávacího programu
Finance, účetnictví, finanční řízení
jan.cisar@ahol.cz

Mgr. Stanislava Špirková
vedoucí vzdělávacího programu Cestovní ruch a metodik prevence
stanislava.spirkova@ahol.cz

Mgr. et Mgr. Andrea Silberová
vedoucí školského poradenského pracoviště, vedoucí vzdělávacího programu
Informační technologie a Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková forma)
andrea.silberova@ahol.cz

Ing. Alena Bolková (Halaxová)
vedoucí vzdělávacího programu
Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství
alena.halaxova@ahol.cz

Ing. Marek Vlček
vedoucí vzdělávacího programu
Řízení hotelového provozu a Management lidských zdrojů
marek.vlcek@ahol.cz

Mgr. Barbora Zajíčková
vedoucí vzdělávacího programu
Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma)
barbora.zajickova@ahol.cz

Bc. Dagmar Kučerová
Pedagog modulů Odborná praxe