Historie školy


Obecně prospěšná společnost AHOL byla založena 24. června 1996 zakladatelem JUDr. Josefem Holíkem. Rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 24 299/96-61-08 ze dne 1. 8. 1996, v souladu se zákonem České republiky č. 564/90 Sb., byla AHOL - Vyšší odborná škola zařazena do sítě škol (IZO 110 034 210).

Původní adresa ředitelství školy Ostrava-Vítkovice, Dušní 8, byla nahrazena Petruškova 2780/4, Ostrava-Zábřeh, a to změnou zápisu v obchodním rejstříku ze dne29. 1. 2003.

Dnem 1. 2. 2007 došlo ke sloučení Soukromé vyšší odborné školy ekonomické a dopravní s AHOL - Vyšší odbornou školou o.p.s.

Školská právnická osoba vznikla zápisem do rejstříku školských právnických osob,vedeného v rejstříku školských právnických osob, vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 7, 117 12 Praha 1, Malá Strana) ve složce 2016 pod pořadovým číslem 008, dne 29. 2. 2016, IČO 25 355 414. Hlavní činností školské právnické osoby je poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů a poskytování školských služeb.

AHOL - Vyšší odborná škola od 15. 12. 2018 sídlí v nových prostorách na Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice.