Zázemí školy a jídelna

 

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství sídlí v moderním vzdělávacím komplexu AHOL na Dušní ulici v Ostravě. Škola má veškeré prostorové a materiálně-technické podmínky potřebné pro výuku - vedle kmenových učeben má škola speciální učebny pro výuku gastronomických předmětů, cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií a dvě multimediální učebny. Všechny učebny jsou vybaveny učebními pomůckami, výukovým materiálem, datovým projektorem s internetovým připojením. Gastronomické předměty se vyučují ve cvičné kuchyni, cvičném baru, v učebně techniky obsluhy a služeb i v prostorách školní jídelny. Prostředí školy působí velmi esteticky a je pro výuku podnětné. Výuka tělesné výchovy probíhá v objektu sesterské AHOL - Střední odborné školy v Ostravě-Vítkovicích.

Stravování probíhá ve školní jídelně, která má spíše charakter školní restaurace. Ve školní jídelně, kde v rámci praxe obsluhují žáci oboru Kuchař - číšník, se podává jídlo z vlastní školní kuchyně. Školní kuchyně je velkou chloubou školy. Zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance škol AHOL již od roku 1993. Strávníci si ve školní jídelně mohou vybrat každý den ze dvou jídel. Při přípravě pokrmů klade škola důraz na využití čerstvých a sezónních potravin, zeleniny a ovoce. Aby jídelníček nebyl monotónní, škola doplňuje tradiční recepty recepturami zahraničních kuchyní. Objednání obědů probíhá prostřednictvím moderního elektronického stravovacího systému tak, aby si žáci a studenti mohli vybrat jídlo z pohodlí domova. Velkou výhodou elektronického stravovacího systému je i fakt, že rodiče žáka mají o odebraných obědech svého dítěte neustálý přehled.

 

 

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny