Vedení školy


Mgr. Miriam Lacinová
ředitelka školy
český jazyk, dějiny kultury
miriam.lacinova@ahol.cz

Mgr. Iveta Stachurová
zástupkyně ředitelky školy
odborné gastronomické předměty
iveta.stachurova@ahol.cz

Mgr. Helena Urbánková
výchovná poradkyně, koordinátor inkluze
německý jazyk, společenskovědní základ
helena.urbankova@ahol.cz

Mgr. Klára Šafranová
školní metodik prevence
matematika, biologie
klara.safranova@ahol.cz