Zázemí školy a jídelna

AHOL - Střední odborná škola sídlí na náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě v historické budově ze začátku minulého století. Škola má k dispozici deset kmenových učeben a deset odborných (dvě bilingvní a cizojazyčné učebny, učebny hudební a výtvarné výchovy, tří počítačové učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“), fotografické studio, učebnu ošetřovatelství a environmentální učebnu), tělocvičnu a posilovnu. Všechny učebny jsou vybaveny učebními pomůckami, výukovým materiálem, datovým projektorem s internetovým připojením. K dispozici jsou dále sociální zařízení, šatny a provozní prostory. K výuce tělesné výchovy slouží tělocvična, posilovna a venkovní sportoviště. 

Stravování probíhá ve školní jídělně. Ve školní jídelně se podává jídlo z vlastní školní kuchyně. Školní kuchyně je velkou chloubou školy. Sídlí ve vzdělávacím komplexu AHOL na nedaleké Dušní ulici a zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance škol AHOL již od roku 1993. Strávníci si ve školní jídelně mohou vybrat každý den ze dvou jídel. Při přípravě pokrmů klade škola důraz na využití čerstvých a sezónních potravin, zeleniny a ovoce. Aby jídelníček nebyl monotónní, škola doplňuje tradiční recepty recepturami zahraničních kuchyní. Objednání obědů probíhá prostřednictvím moderního elektronického stravovacího systému tak, aby si žáci a studenti mohli vybrat jídlo z pohodlí domova. Velkou výhodou elektronického stravovacího systému je i fakt, že rodiče žáka mají o odebraných obědech svého dítěte neustálý přehled.

 

                       
   Jak si objednat obědy        Jídelna on-line