Vedení školy


Ing. Radmila Sosnová
ředitelka školy
radmila.sosnova@ahol.cz

Mgr. Michal Balaš
zástupce ředitelky školy, vyučující cizích jazyků a všeobecných předmětů, třídní učitel 3SČ, 3VS
michal.balas@ahol.cz

Mgr. Kateřina Suková
zástupkyně ředitelky školy, vedoucí metodické prevence
katerina.sukova@ahol.cz

Mgr. Lucie Dvořáková PhDr.
výchovná poradkyně, koordinátor inkluze
lucie.dvorakova@ahol.cz

Mgr. Jana Alžběta Mikulíková
školní metodik prevence
j.a.mikulikova@ahol.cz