31.03.2020
 

Milí studenti,

děkujeme Vám, že se statečně vypořádáváte s nároky samostudia, výuky na dálku a v neposlední řadě i s dosud v takové míře neužívanou výpočetní technikou. Budeme takto pokračovat i v následujícím období; proto připomínáme, že:

a) termíny odevzdání prací jsou vždy v pondělí

b) komunikujte se svými třídními učiteli

c) poskytujte zpětnou vazbu i vyučujícím jednotlivých předmětů, kteří vám přizpůsobí tempo výuky a jsou schopní a ochotní prostředky IT uskutečnit konzultaci

 

Na závěr uveřejňujeme několik doporučení PhDr. Dvořákové, jak si uspořádat pracovní dny:

1. Držte strukturu dne - nastavte si plnění povinností ideálně během dopoledne 8:00 - 12:30.

2. Dodržujte přestávky - pracujte 45 minut, pak 10-15 minut přestávka.

3. Mějte plán (sepište si úkoly), co dělat, čím se zabývat.

4. Dbejte na dostatek rozmanitých aktivit - studijní, pohybové/sportovní - lze i doma!, relaxační - odpočinek, četba, kreativní činnosti, sociální - (bezkontaktní kontakt).

5. Věnujte pozornost běžným aktivitám (jídlo, spánek apod.), snažte se o pravidelnost. Rytmus a předvídatelnost snižuje stres a jeho doprovody!

6. Nevěnujte většinu energie na negativní pocity spojené s danou situací. Přijetí výjimečného stavu je cesta.

 

Přejeme pevné zdraví a hodně sil do dalšího sice náročného, ale společnými silami zvládnutelného období samostudia!

 

 

Ing. Radmila Sosnová

ředitelka školy