SOŠVOŠŠkolní jídelnaCateringCentrum celoživotního učeníKAPŠ
Home
Aktuality
Září
23

Co si odnést ze školy

Ve středu 20. září 2017zavítal na naši školu Václav Klaus mladší. Ve své přednášce se věnoval tomu, co by si studenti měli odnést po absolvování střední školy a jak (ne)bude vypadat školství v dalších letech. Více...
Co si odnést ze školy
Září
23

Slavnostní vernisáž - Šárka Zwardońová

Dne 3.10.2017 v 16:00...více
Slavnostní vernisáž - Šárka Zwardońová
Září
21

Srdíčkové dny

Dne 18. 9. 2016 se Střední odborná škola AHOL s.r.o., opět zapojila do sbírky Srdíčkové dny, které pořádá organizace Život dětem... Více...
Srdíčkové dny
Září
18

AHOL-Střední odborná škola edukuje řidiče v první pomoci

AHOL-Střední odborná škola edukuje řidiče v první pomoci
Září
15

Exkurze na Integrovaném bezpečnostním centru

Dne 12. 9. navštívili studenti 2. ročníku Práva a veřejné správy a 3. ročníku Veřejnosprávní činnosti Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě. Více...
Exkurze na Integrovaném bezpečnostním centru
Září
11

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 4. ročníků

Srdečně zveme rodiče žáků 1. a 4. ročníků na třídní schůzky, které proběhnou na naší škole dne 14. 9. 2017. Více...
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 4. ročníků
Září
7

Seznamování prváků na adaptačním kurzu

Ve dnech 5. - 7. září 2017 proběhl adaptační kurz prvních ročníků všech nastupujících oborů AHOL SOŠ, který žáci již tradičně strávili v beskydském rezortu Horizont. Cílem adaptačního kurzu bylo seznámení žáků a jejich stmelení nejen v rámci tříd a oborů samotných, ale i podpora tolerance, spolupráce a týmového ducha mezi všemi účastníky kurzu. Více...
Seznamování prváků na adaptačním kurzu
Září
5

Slavnostní zahájení školního roku

Zahájení školního roku na AHOL SOŠ proběhlo dne 4. 9. 2017 opravdu slavnostně. Žáci všech oborů a ročníků se v 10 hodin sešli v sále Clarion Congress hotelu v Ostravě - Vítkovicích, kde už na ně čekal bohatý program...více
Slavnostní zahájení školního roku
Září
4

Informace k adaptačnímu pobytu pro žáky 1. ročníků

5. 9. – 7. 9. 2016, Hotel Horizont resort Beskydy, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 8 Více...
Informace k adaptačnímu pobytu pro žáky 1. ročníků
Srpen
29

Zahájení vyučování v denní i dálkové formě vzdělávání ve školním roce 2017/18

Zahájení školního roku proběhne pro všechny ročníky denního studia dne 4. září 2017 v 10:00 v kongresovém sále Clarion Congress Hotelu Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava Zábřeh (bývalý Hotel Atom Ostrava). Po skončení zahájení se studenti do školy nevrací. Více...
Zahájení vyučování v denní i dálkové formě vzdělávání ve školním roce 2017/18

Poslední volná místa pro vzdělávání dospělých v dálkové a večerní formě

 

Nabízíme dálkové pětileté studium VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ukončené maturitní zkouškou

 

pro školní rok 2012/2013 BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

 

Pětileté studium při zaměstnání pro absolventy ZŠ

Výuka probíhá formou konzultací každý týden v pátek od 14:40 – 20:25 hod.

Nutno doložit: vysvědčení z posledního ročníku ZŠ

Termín přijetí přihlášek: do 24. 8. 2012 

 


Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

Student je veden tak, aby dokázal kultivovaně vystupovat na veřejnosti a taktně jednat s klienty; znal a dodržoval etiku státního úředníka. Důraz je kladen na zvládnutí jednoho cizího jazyka, vytvoření dobrého přehledu v jednotlivých právních odvětvích a v ekonomice (oblast finančního plánování a hospodaření, účetní evidence apod.).

 

Možnosti uplatnění

Absolvent je připraven pro práci v oblasti veřejné správy a samosprávy. Je schopen zastávat odborné činnosti ve státní správě na všech stupních řízení, demografických, statistických a sociálních úřadech a ve správě veřejných financí, soudnictví, advokacii a notářství. Po složení maturitní zkoušky má absolvent rovněž možnost pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.

 

Možnosti uplatnění

- zkušení pedagogové i odborníci z praxe 

- zodpovědná příprava ke státní maturitě

- derní metody výuky v nově vybavených odborných učebnách (multimediální, výpočetní techniky, jazykové)

- výukové materiály jsou zpracovávány e-learningovou metodou

- ocenění nejlepších studentů

- snadné uplatnění absolventa na trhu práce; 90% úspěšnost v přijetí na VOŠ a VŠ

- velmi dobrá dopravní dostupnost

 

 

 

Také nabízíme učební obor OŠETŘOVATEL

tříleté denní a tříleté večerní studium ukončené výučním listem

(BEZ ŠKOLNÉHO - ZDARMA)

pro školní rok 2012/2013 BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

Nutno doložit: přihlášku ke vzdělávání

 

Profil absolventa

Student je veden tak, aby znal a byl schopen uplatňovat etické principy práce zdravotnického pracovníka včetně požadavků na ochranu informací. Osvojí si odborné vědomosti a dovednosti pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, pro prevenci nemocí a závislostí na návykových látkách. Poskytuje předlékařskou první pomoc, racionálně jedná v situacích obecného ohrožení, rozumí latinské terminologii v rozsahu jeho činností, má přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a o nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva. Absolvent je schopen pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta poskytnout ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu podle plánu jako člen zdravotnického týmu.

 

Možnosti uplatnění

Absolvent oboru se uplatní v sociálních zařízeních, v nemocnicích, v ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče apod. Pod odborným dohledem nebo přímým dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta absolvent poskytuje ošetřovatelskou péči a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu a podílí se na preventivní, léčebné, rehabilitační, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti.

                


Škola nabízí

- studium učebního oboru v denní i večerní formě pro uchazeče školního roku 2012/2013 zdarma

- řínosné učební praxe pod vedením kvalifikovaných odborníků (Ústav sociální péče Hrabyně, Domov pro seniory Ludmila, Domov pro seniory Kamenec, Vítkovická nemocnice a.s., Městská nemocnice Fifejdy.)

- předpokládaná účast na zahraničních a mezinárodních zdravotních misích

- moderní metody výuky v nově vybavených odborných učebnách (multimediální, výpočetní techniky, jazykové) ocenění nejlepších studentů

- velmi dobrá dopravní dostupnost

 

obor ošetřovatel

Více informací na tel. číslech 597 578 842, 724 332 509.

  

 

Vaše jméno:
Váš e-mail:
ochrana proti spamu
' '
opište kód z tohoto obrázku do následujícícho pole: