SOŠVOŠŠkolní jídelnaCateringCentrum celoživotního učeníKAPŠ
Home
Aktuality
Červen
29

Cykloturistický výlet

Ve dnech 26. – 28. června 2017 se vybraní žáci AHOL – Střední odborné školy zúčastnili cykloturistického výletu. První den, po projetí cyklostezky z Opavy do Hradce nad Moravicí a náročném stoupání z Hradce do Lesních Albrechtic, dorazili žáci pod vedením učitelů Mgr. Lukáše Švajdy a Mgr. Jakuba Raidy do chaty v obci Kamenka...více
Cykloturistický výlet
Červen
27

Studentům AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., oboru „Ošetřovatel“

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, držitel nejvyššího 5* Certifikátu značky a Ceny Kvality udělovaného Radou pro národní kvalitu ČR vás oslovuje s nabídkou brigády nebo stálého pracovního poměru. Více...
Studentům AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., oboru „Ošetřovatel“
Červen
22

Vladimír Růžička - hudební publicista v TV Fabex

Student třetího ročníku EMS Vladimír Růžička se zúčastnil televizního rozhovoru, který se týkal 50. výročí alba od skupiny Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Více...
Vladimír Růžička - hudební publicista v TV Fabex
Červen
22

Jakub Redl - v rámci odborné praxe za kamerou pro TV Fabex

O více než století zpátky se přenesly stovky lidí, kteří byli v sobotu 3. června svědky návštěvy císaře Františka-Josefa I. v Ostravě. A tentokrát přišla i Sissi! Lidé se mohli s císařem projet či projít centrum města od Hlavního nádraží přes katedrálu až do Komenského sadů. Více...
Jakub Redl - v rámci odborné praxe za kamerou pro TV Fabex
Červen
20

Fotografie z vyřazení absolventů

Fotografie z vyřazení absolventů jsou dostupné ve fotogalerii. Více...
Fotografie z vyřazení absolventů
Červen
16

Návštěva Evropského parlamentu a města Štrasburk

Studenti AHOL- SOŠ se dne 14.6.2017 zúčastnili zajímavé přednášky a diskuze s panem europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem v Evropském parlamentu ve Štrasburku.
Návštěva Evropského parlamentu a města Štrasburk
Červen
13

Mad race

V sobotu 3. 6. 2017 se skupinka žáků AHOL Střední odborné školy rozhodla otestovat své limity v extrémním překážkovém závodu MAD RACE. Závod se konal na Vaňkově kopci za Ostravou a žáci si prošli náročnou třináctikilometrovou trasou s dvaceti sedmi překážkami. Více...
Mad race
Červen
13

Studijní cesta do Štrasburku s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem

Ve dnech 13. 6. – 15. 6. 2017 se devět vybraných studentů 1. – 3. ročníků AHOL – SOŠ zúčastní studijní cesty do Štrasburku, kde se setkají s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem. První den je čeká přednáška a diskuze na téma Evropské unie a prohlídka Evropského parlamentu. Následující den je pro ně nachystána exkurze po významných památkách města. Více...
Studijní cesta do Štrasburku s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem
Červen
11

Studenti zvítězili v mezinárodní historické soutěži

Ve dnech 8. – 9. 6. 2017 proběhlo finálové kolo již 7. ročníku mezinárodní historické soutěže Slezské hrady a zámky, které se koná na zámku Jedlinka v polském lázeňském městě Jedlina-Zdrój. Naši školu zde reprezentovali hned dva nadějní historici – Matouš Pokluda a Tania Mikolajková, oba studenti druhého ročníku Pedagogického lycea. Více...
Studenti zvítězili v mezinárodní historické soutěži
Červen
1

Absolventka Petra Byrtusová bude stínem pana ministra Dana Ťoka

„Splnit si svůj sen“ – to je projekt motivačních stáží poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové pro mladé lidi ve věku 18 – 25 let. Více...
Absolventka Petra Byrtusová bude stínem pana ministra Dana Ťoka

Poslední volná místa pro vzdělávání dospělých v dálkové a večerní formě

 

Nabízíme dálkové pětileté studium VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ukončené maturitní zkouškou

 

pro školní rok 2012/2013 BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

 

Pětileté studium při zaměstnání pro absolventy ZŠ

Výuka probíhá formou konzultací každý týden v pátek od 14:40 – 20:25 hod.

Nutno doložit: vysvědčení z posledního ročníku ZŠ

Termín přijetí přihlášek: do 24. 8. 2012 

 


Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

Student je veden tak, aby dokázal kultivovaně vystupovat na veřejnosti a taktně jednat s klienty; znal a dodržoval etiku státního úředníka. Důraz je kladen na zvládnutí jednoho cizího jazyka, vytvoření dobrého přehledu v jednotlivých právních odvětvích a v ekonomice (oblast finančního plánování a hospodaření, účetní evidence apod.).

 

Možnosti uplatnění

Absolvent je připraven pro práci v oblasti veřejné správy a samosprávy. Je schopen zastávat odborné činnosti ve státní správě na všech stupních řízení, demografických, statistických a sociálních úřadech a ve správě veřejných financí, soudnictví, advokacii a notářství. Po složení maturitní zkoušky má absolvent rovněž možnost pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.

 

Možnosti uplatnění

- zkušení pedagogové i odborníci z praxe 

- zodpovědná příprava ke státní maturitě

- derní metody výuky v nově vybavených odborných učebnách (multimediální, výpočetní techniky, jazykové)

- výukové materiály jsou zpracovávány e-learningovou metodou

- ocenění nejlepších studentů

- snadné uplatnění absolventa na trhu práce; 90% úspěšnost v přijetí na VOŠ a VŠ

- velmi dobrá dopravní dostupnost

 

 

 

Také nabízíme učební obor OŠETŘOVATEL

tříleté denní a tříleté večerní studium ukončené výučním listem

(BEZ ŠKOLNÉHO - ZDARMA)

pro školní rok 2012/2013 BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

Nutno doložit: přihlášku ke vzdělávání

 

Profil absolventa

Student je veden tak, aby znal a byl schopen uplatňovat etické principy práce zdravotnického pracovníka včetně požadavků na ochranu informací. Osvojí si odborné vědomosti a dovednosti pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, pro prevenci nemocí a závislostí na návykových látkách. Poskytuje předlékařskou první pomoc, racionálně jedná v situacích obecného ohrožení, rozumí latinské terminologii v rozsahu jeho činností, má přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a o nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva. Absolvent je schopen pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta poskytnout ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu podle plánu jako člen zdravotnického týmu.

 

Možnosti uplatnění

Absolvent oboru se uplatní v sociálních zařízeních, v nemocnicích, v ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče apod. Pod odborným dohledem nebo přímým dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta absolvent poskytuje ošetřovatelskou péči a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu a podílí se na preventivní, léčebné, rehabilitační, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti.

                


Škola nabízí

- studium učebního oboru v denní i večerní formě pro uchazeče školního roku 2012/2013 zdarma

- řínosné učební praxe pod vedením kvalifikovaných odborníků (Ústav sociální péče Hrabyně, Domov pro seniory Ludmila, Domov pro seniory Kamenec, Vítkovická nemocnice a.s., Městská nemocnice Fifejdy.)

- předpokládaná účast na zahraničních a mezinárodních zdravotních misích

- moderní metody výuky v nově vybavených odborných učebnách (multimediální, výpočetní techniky, jazykové) ocenění nejlepších studentů

- velmi dobrá dopravní dostupnost

 

obor ošetřovatel

Více informací na tel. číslech 597 578 842, 724 332 509.

  

 

Vaše jméno:
Váš e-mail:
ochrana proti spamu
' '
opište kód z tohoto obrázku do následujícícho pole: