SOŠVOŠŠkolní jídelnaCateringCentrum celoživotního učeníKAPŠ
Home
Aktuality
Říjen
16

AHOL pořádal výtvarný workshop

V rámci projektu statutárního města Ostravy (Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostrava v letech 2017 – 2020) proběhl 13. 10. 2017 na AHOL – Střední odborné škole v pořadí už třetí z workshopů pro žáky základních škol, zaměřený tentokrát na netradiční výtvarné techniky. Více...
AHOL pořádal výtvarný workshop
Říjen
12

Dvoudenní kulturní exkurze Brno - Vídeň

Ve dnech 10. a 11. října 2017 se výběr žáků a žákyň oboru Pedagogického lycea zúčastnil dvoudenní kulturní exkurze Brno - Vídeň.  Více...
Dvoudenní kulturní exkurze Brno - Vídeň
Říjen
5

Křest knihy P. Káni a vernisáž Š. Zwardońové

Dne 3. října 2017 proběhly v AHOL Gallery na AHOL – Střední odborné škole v odpoledních hodinách hned dvě akce: křest druhého vydání knihy Maturujeme z práva Mgr. Pavla Káni a vernisáž obrazů Ing. Šárky Zwardońové s názvem Dva světy: abstrakce a realita v obrazech.
Křest knihy P. Káni a vernisáž Š. Zwardońové
Říjen
5

Návštěva Celního úřadu Moravskoslezského kraje

Návštěva Celního úřadu Moravskoslezského kraje
Září
23

Co si odnést ze školy

Ve středu 20. září 2017zavítal na naši školu Václav Klaus mladší. Ve své přednášce se věnoval tomu, co by si studenti měli odnést po absolvování střední školy a jak (ne)bude vypadat školství v dalších letech. Více...
Co si odnést ze školy
Září
23

Slavnostní vernisáž - Šárka Zwardońová

Dne 3.10.2017 v 16:00...více
Slavnostní vernisáž - Šárka Zwardońová
Září
21

Srdíčkové dny

Dne 18. 9. 2016 se Střední odborná škola AHOL s.r.o., opět zapojila do sbírky Srdíčkové dny, které pořádá organizace Život dětem... Více...
Srdíčkové dny
Září
18

AHOL-Střední odborná škola edukuje řidiče v první pomoci

AHOL-Střední odborná škola edukuje řidiče v první pomoci
Září
15

Exkurze na Integrovaném bezpečnostním centru

Dne 12. 9. navštívili studenti 2. ročníku Práva a veřejné správy a 3. ročníku Veřejnosprávní činnosti Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě. Více...
Exkurze na Integrovaném bezpečnostním centru
Září
11

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 4. ročníků

Srdečně zveme rodiče žáků 1. a 4. ročníků na třídní schůzky, které proběhnou na naší škole dne 14. 9. 2017. Více...
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 4. ročníků

Otevíráme nový obor Ortoticko-protetický technik

Ortoticko-protetický technik

 

53-44-M/01

 

 

Charakteristika oboru

 

Studijní obor Ortoticko-protetický technik je čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Studijní plán kombinuje teoretické i praktické předměty tak, aby se absolvent uplatnil na odborných protetických pracovištích ve zdravotnických zařízeních nebo v samostatných protetických zařízeních při navrhování, zhotovování, výrobě a opravách ortopedických a protetických pomůcek.

 

V rámci předmětů odborné specializace žák získá znalosti a dovednosti z oblasti Somatologie, Kineziologie, Fyzioterapie, Biomechaniky, Stavby o ortot.-protetických pomůcek apod.

Odborná praxe bude realizována na odborných pracovištích (např. Proteor CZ, Ostrava). Praktická výuka je systematicky doplňována účastí žáků na projektových dnech a exkurzích.

 

Vzhledem k tomu, že v současné době poptávka po absolventech tohoto oboru dle zpětné vazby odborníků velmi roste, absolvent najde na trhu práce zcela jistě uplatnění.

 

 

Dovednosti absolventa

 

 • - podílí se na konstrukčním řešení jednotlivých pomůcek v celém rozsahu oboru včetně využití nejnovějších technologií snímání měrných podkladů
 • - konstruuje ortotické pomůcky za použití modulárních komponentů a individuálně vyrobených částí, za využití poznatků vertikální stavby pomůcek
 • - edukuje pacienty, případně osoby jimi určené nebo ošetřující osoby s pomůckami a provádí jejich základní zácvik s používáním pomůcek a se základy jejich údržby
 • - vybírá vhodné sériové pomůcky u lehčích typů postižení, tyto pomůcky aplikuje, popřípadě upravuje
 • - pracuje se zdravotnickou dokumentací
 • - zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • - zná systém péče o zdraví pracujících, včetně preventivní péče
 • - je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sám poskytnout.

 

 

Uplatnění absolventa

 

 • - pracoviště léčebné a rehabilitační péče - navrhování, zhotovování a opravování ortopedických a protetických pomůcek pod odborným dohledem ortotika-protetika
 • - odborná protetická pracoviště ve zdravotnických zařízeních nebo v samostatných protetických zařízeních
 • - studium v navazujících studijních vzdělávacích programech na vyšších odborných školách nebo vysokých školách

 

 

Maturitní zkouška

 

Povinné zkoušky – společná část: 
• Český jazyk a literatura 
• Cizí jazyk

Povinné zkoušky – profilová část:

1. odborný předmět – Klinické obory a lékařské vědy

2. odborný předmět – Materiály a technologie, odborné kreslení, biomechanika

 

Praktická zkouška - Zhotovování ortopedických a protetických pomůcek

 

 

Odborná praxe


Škola úzce spolupracuje s odbornými pracovišti, která nabízí řadu možností konfrontace teorie a praxe v rámci výuky formou besed a exkurzí: Ergona Opava s.r.o., Proteor CZ s.r.o. Ostrava, Ortotická protetika Frýdek – Místek, s. r.o., Fakultní nemocnice Ostrava.

 

Tato pracoviště rovněž poskytují odborný výcvik žákům 2. a 3. ročníku oboru. Na odborném pracovišti také probíhá praktická zkouška žáků 4. ročníku.


Školné: 19 800,- / školní rok

 

 

Více fotografií k oboru naleznete zde.

Vaše jméno:
Váš e-mail:
ochrana proti spamu
' '
opište kód z tohoto obrázku do následujícícho pole: