SOŠVOŠŠkolní jídelnaCateringCentrum celoživotního učeníKAPŠ
Home

Ministr školství v Ostravě-Vítkovicích

Dne 27.3.2008 navštívil ministr školství Mgr. Ondřej Liška Ostravu-Vítkovice. Cílem jeho návštěvy byla základní škola na Šalounově ulici. Jednání se zúčastnili také starosta městského obvodu Vítkovice pan Petr Dlabal a místostarosta Mgr. Petr Kutěj, ředitelka Centra celoživotního učení a vzdělávacích projektů škol AHOL Mgr. Pavla Masnikosová a Pavla Bernertová, předsedkyně Občanského sdružení FIDES. Pan ministra velmi zajímá problematika začlenění romské populace do života společnosti. Živě se zajímal o zkušenosti pedagogů s romskými dětmi a mládeží a vyslechl jejich připomínky a náměty na zefektivnění této náročné práce. Debata se týkala nejen školní problematiky, ale celého života této komunity a jeho vlivu na děti a dospívající mládež. Bylo poukázáno také na rostoucí negramotnost Romů a potřebu jejich dalšího vzdělávání i po opuštění školy. Mgr. Pavla Masnikosová, ředitelka CCU a VP škol AHOL informovala o projektu financovaném ESF „Dost dobrá šance“, který řeší problematiku vzdělávání a zařazování do pracovního procesu dlouhodobě nezaměstnaných. Poukázala na fakt, že je-li s romskými účastníky kurzů zacházeno jako s plnohodnotnými občany, motivuje je to a jejich výsledky jsou velmi dobré. Předsedkyně Občanského sdružení FIDES předala panu ministrovi informační materiál o projektu „Podpora zdravého životního stylu romských dětí a mládeže z Vítkovic“, který byl v loňském roce realizován ve spolupráci se základní školou a byl podpořen dotací MŠMT.

Vaše jméno:
Váš e-mail:
ochrana proti spamu
' '
opište kód z tohoto obrázku do následujícícho pole: