SOŠVOŠŠkolní jídelnaCateringCentrum celoživotního učeníKAPŠ
http://www.ahol.cz
 > 
VOŠ
 > 
Aktivity školy
 > 
Projekty
 > 

Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ

Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ
Články a aktuality

AHOL pro ŽIVOT  |  20.09.2017 09:03:51

Daruj krev, zachráníš život...♥
AHOL pro ŽIVOT

Začátek pro 1. ročníky  |  15.09.2017 09:33:14

Ve dnech 11. - 12. září 2017 proběhl adaptační pobyt 1. ročníku v areálu koupaliště Ricco v Příboře. Cílem bylo seznámení studentů a jejich stmelení nejen v rámci vzdělávacích programů.
Začátek pro 1. ročníky

Začínáme 4. září 2017!  |  28.08.2017 09:00:25

Začínáme 4. září 2017!

Adaptační pobyt 2017  |  24.08.2017 21:27:42

Ve dnech 11.-12.9.2017 proběhne pro všechny studenty 1. ročníků adaptační pobyt v areálu Koupaliště RICCO v Příboře.
Adaptační pobyt 2017

Kurz "Delegát a technický průvodce cestovní kanceláře"  |  01.09.2017 15:00:29

Tak jako v minulých letech, pořádáme kurz technického průvodce cestovní kanceláře. Kurz je určen pro širokou veřejnost.
Kurz "Delegát a technický průvodce cestovní kanceláře"

Fotografie z vyřazení absolventů  |  20.06.2017 14:23:50

Fotografie z vyřazení absolventů

Slavnostní vyřazení absolventů  |  03.06.2017 00:13:55

Slavnostní vyřazení absolventů
Starší články

 

 


Projekt – Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ - odstartoval


Inovace vzdělávacích programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a trhu práce prostřednictvím modularizace a zavedení kreditního systému hodnocení patří ke klíčovým cílům projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, nazvaného Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ, který začala řešit Vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. Ve dvouletém časovém období ve spolupráci s partnery projektu, AHOL-Vyšší odbornou školou, o.p.s. a Vysokou školou podnikání, a.s., budou dle zpracované metodiky převedeny do modulární formy studijní programy dvou VOŠ, zapojených do projektu, tak, aby byla zajištěna v co největší možné míře prostupnost studentů VOŠ do bakalářských programů Vysoké školy podnikání.

Projekt reaguje na potřebu a požadavek cílové skupiny (studenti VOŠ a pedagogičtí pracovníci VOŠ ) na vytváření studijních programů, které jsou orientovány nikoliv na předmětové uspořádání programů, ale na jejich modulární výstavbu. Předmětový způsob výuky studentů VOŠ umožňuje obtížně nacházet obsahové vazby mezi jednotlivými předměty, student absolvuje určitou sumu předmětů, aniž ví, jakým způsobem je v praxi využije. Modulární členění vede k větší kreativitě studentů, pochopení jejich zodpovědnosti za vlastní studium díky transparentnosti a ucelenosti výstupů z učení.

 

 

Září 2012

Projekt „Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ“ pokračuje v realizaci


Projekt s názvem Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ, kterýbyl zahájen 1. 2. 2012, nadále úspěšně pokračuje v realizaci. Metodika, která byla podkladem pro převedení studijních programů do modulární formy, byla dokončena a v současné době probíhá zpracování výukových modulů. Na zpracování se podílí odborníci z obou zapojených vyšších odborných škol ve spolupráci s partnerem projektu Vysoké školy podnikání, a.s. Ve dvouletém časovém období budou převedeny do modulární formy studijní programy dvou VOŠ, zapojených do projektu, tak, aby byla zajištěna v co největší možné míře prostupnost studentů VOŠ do bakalářských programů Vysoké školy podnikání.

 

Realizace projektu reaguje na potřebu a požadavek cílové skupiny (studenti VOŠ a pedagogičtí pracovníci VOŠ ) na vytváření studijních programů, které jsou orientovány nikoliv na předmětové uspořádání programů, ale na jejich modulární výstavbu.
 

Říjen 2012

První část metodiky projektu „Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ“ byla dokončena

 

Projekt s názvem Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ, kterýbyl zahájen 1. 2. 2012, úspěšně dokončuje první etapu klíčové aktivity, týkající se zpracování metodiky, která má být podkladem pro převedení studijních programů do modulární formy. Cílem KA je vytvoření metodického nástroje pro tvorbu výukových modulů studijních programů VOŠ tak, aby moduly byly maximálně kompatibilní s moduly partnera Vysoké školy podnikání, a.s. Jde o aktivitu, na které participují oba partneři projektu a která obsahuje dílčí aktivity, jejichž zpracování je rozděleno do dvou etap:

 

I. etapa:

 Zpracování studie o modulárním členění výuky

Dále bude vytvořena metodika pro tvorbu vlastních výukových modulů

 

II. etapa:

 Analýza klíčových kompetencí studentů VOŠ

Tvorba metodiky kreditního systém hodnocení VOŠ tak, aby umožňovala maximální prostupnost studentů VOŠ do bakalářského studijního programu partnera projektu VŠP. Tato prostupnost bude mj. zajištěna uznáváním části studia na VOŠ, resp. kreditů. 

Září 2013

Projekt „Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ“ pokračuje v realizaci

 

Projekt s názvem Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ, který byl zahájen 1. 2. 2012, se blíží ke svému konci. V poslední fázi realizace byly dokončeny pilotní ověřování vytvořených výukových modulů pro vzdělávací program Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství. Proběhly také další školení pedagogických pracovníků ohledně modulárního systému na AHOL – Vyšší odborné škole. Vyučující a studenti nyní využívají průvodce studiem pro jednotlivé zpracované moduly a také sylaby jednotlivých dílčí části modulů. Zpracovány byly moduly: Ekonomie (zahrnující dílčí části Mikroekonomie a Makroekonomie), Zasílatel – speditér (s dílčími částmi Zasílatelství, Technologie ložných a skladových operací, Logistika), Jazykové kompetence (pro jazyk anglický, německý a ruský), Správce (obsahující dílčí části Účetnictví, Náklady, kalkulace a ceny), Podnikatel (zahrnující Podnikovou ekonomiku), Kvantitativní kompetence (pro dílčí části Matematika a Statistika). V neposlední řadě byly realizovány také evaluace inovovaných vzdělávacích programů vyšší odborné školy.

 

  

Září 2013

 

V rámci projektu Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ proběhlo dne 27. srpna 2013 školení pedagogů, kterého se zúčastnili všichni interní a vybraní externí pedagogové AHOL – Vyšší odborné školy, o.p.s. Školení prováděli PhDr. Mgr. Miloslav Kovář a Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Byly shrnuty dosavadní poznatky z plnění projektu, z pilotního ověřování jednotlivých zpracovaných modulů a realizace projektu ve výuce u studentů denního i dálkového studia vzdělávacího programu Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství. Pedagogové si vyměnili zkušenosti s využíváním průvodců studiem na počátku školního roku při stanovení podmínek dílčích modulů ve výuce.

 

 

 

 


 

Prosinec 2013


V prosinci roku 2013 byl po dvou letech ukončen projekt Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ. Významnou část projektu tvořila aktivita č. 3 – Pilotní ověření výukových modulů a školení pedagogů VOŠ pro výuku v modulárním systému.

 

Školení pedagogů probíhalo kombinovanou formou, tj. prezenční semináře a workshopy v měsících březnu a září 2013 a to jak pro interní, tak externí vyučující obou VOŠ, kteří se seznámili s koncepcí modulárního systému, strukturou modulů a organizací výuky v modulárním systému.

Nedílnou součástí školení pedagogů byla také forma individuálního studia materiálu a konzultace s garanty modulů především na téma využití stávajících studijních textů i nově vznikajících vzdělávacích materiálů.

 

Pilotní ověřování vytvořených výukových modulů bylo implementováno do vzdělávacího procesu vybraných studijních skupin prezenční i dálkové formy vzdělávání na obou VOŠ od března do října 2013 s využitím různých metod vzdělávání. Mimo přímé prezenční výuky byly používané i metody nepřímé výuky např. samostatné práce, příprava prezentací, workshopy. Zpětná vazba pro zjištění možné změny úrovně kompetencí studentů byla realizována pomocí hodnotících dotazníků.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vaše jméno:
Váš e-mail:
ochrana proti spamu
' '
opište kód z tohoto obrázku do následujícícho pole: