SOŠVOŠŠkolní jídelnaCateringCentrum celoživotního učeníKAPŠ
http://www.ahol.cz
 > 
VOŠ
 > 
Aktivity školy
 > 
Projekty
 > 

Inovace vzdělávacích programů s vazbou na cizí jazyky se zapojením odborníků z praxe

Inovace vzdělávacích programů s vazbou na cizí jazyky se zapojením odborníků z praxe
Články a aktuality

„CITES - aneb nás se to netýká?“   |  09.10.2017 08:22:55

Problematika pašování ohrožených druhů fauny a flóry.
„CITES - aneb nás se to netýká?“

Projekce filmů pro studenty CR2 a CR3  |  29.09.2017 09:25:13

Projekce filmů pro studenty CR2 a CR3

IMATRIKULACE  |  27.09.2017 13:58:28

IMATRIKULACE

Komentovaná prohlídka na Dole Michal  |  26.09.2017 08:16:46

Komentovaná prohlídka na Dole Michal

AHOL pro ŽIVOT  |  20.09.2017 09:03:51

Daruj krev, zachráníš život...♥
AHOL pro ŽIVOT

Začátek pro 1. ročníky  |  15.09.2017 09:33:14

Ve dnech 11. - 12. září 2017 proběhl adaptační pobyt 1. ročníku v areálu koupaliště Ricco v Příboře. Cílem bylo seznámení studentů a jejich stmelení nejen v rámci vzdělávacích programů.
Začátek pro 1. ročníky

Začínáme 4. září 2017!  |  28.08.2017 09:00:25

Začínáme 4. září 2017!
Starší články

 

Projekt: Inovace vzdělávacích programů s vazbou na cizí jazyky se zapojením odborníků z praxe

 

Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/32.0023

 

Realizátor: AHOL-Vyšší odborná škola o.p.s.

 

Doba realizace: 1/2012 – 12/2013

 

Poskytnutá částka: 1.732.004,- Kč

 

• Základním cílem projektu je inovace vzdělávacích programů AHOL-Vyšší odborné školy o.p.s. v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a trhu práce prostřednictvím podpory vzdělávání v cizích jazycích. Významným aspektem je navázání a rozšíření spolupráce se sociálními partnery pro realizaci profesních praxí studentů. V průběhu projektu budou realizovány tyto aktivity:

 

• Zpracování 12 nových  studijních opor odborných předmětů vzdělávacích programů Cestovní ruch (5) a Mezinárodní obchod, přeprava, zasilatelství (7). Tvůrci opor budou proškoleni s důrazem na nové metody a styly výuky.

 

• Vytvořené studijní opory budou částečně přeloženy do anglického jazyka pro podporu jazykové gramotnosti absolventů. V jednom textu bude jak česká, tak anglická verze. Anglická verze bude sloužit k rozšíření slovní zásoby odborné terminologie v kontextu s probíranou problematikou.

 

• Inovace formou aktualizace a doplnění problematiky moderních atraktivních vzdělávacích metod 14 studijních opor, které byly vytvořeny v rámci projektu ROP NUTS II Moravskoslezsko Výzva č. 2.1 – 06 Modernizace výuky. Tvůrci opor budou proškoleni s důrazem na nové metody a styly výuky.

 

• Vytvoření multimediální digitální knihovny vzdělávacích objektů, která bude obsahovat nejen vytvořené a inovované opory, ale i archiv závěrečných absolventských prací, vzorové hodiny, seminární práce, multimediální klipy atd.

 

• Analýza potřebnosti a efektivity vzdělávání na VOŠ. V návaznosti na ni bude zefektivněna spolupráce se sociálními partnery v oblasti praxí studentů workshopy, poradní sbory. Výstupem bude metodika odborné praxe, která bude řešit organizačně technické zabezpečení, obsah praktického výkonu, kompetence, které má student v průběhu praxe získat, výstupy zpracování samostatných prací a závěrečných absolventských prací.

 

• Participace pedagogů s odborníky z praxe zvýší konkurenceschopnost absolventů VOŠ na trhu práce.

 

Vaše jméno:
Váš e-mail:
ochrana proti spamu
' '
opište kód z tohoto obrázku do následujícícho pole: