SOŠVOŠŠkolní jídelnaCateringCentrum celoživotního učeníKAPŠ
http://www.ahol.cz
 > 
VOŠ
 > 
Aktivity školy
 > 
Mezinárodní konference
 > 

Mezinárodní konference 2016

Mezinárodní konference 2016
Videoreportáže konference
19. ročník mezinárodní konference AHOL VOŠ
img-5359.jpgimg-5291.jpgimg-5311.jpgimg-5419.jpgimg-5302.jpgimg-5392.jpgimg-5430.jpgimg-5277.jpgimg-5300.jpgimg-5261.jpgimg-5427.jpgimg-5256.jpgimg-5383.jpgimg-5438.jpgimg-5366.jpgimg-5398.jpgimg-5341.jpgimg-5350.jpgimg-5388.jpgimg-5315.jpgimg-5289.jpgimg-5296.jpgimg-5338.jpg

19. ročník mezinárodní konference„Žijeme v Evropské unii“

 ,,Jak na to?“

konané ve dnech 21. a 22. dubna 2016

 

Letošní 19. ročník mezinárodní konference pořádané AHOL – Vyšší odbornou školou, za finanční podpory Statutárního města Ostravy byl zaměřen na moderní metody a trendy v oblasti managementu a marketingu z pohledu Evropské unie. Tato dvoudenní konference je již tradiční akcí pořádanou AHOL – Vyšší odbornou školou.

 

 

 

 

 

 

 

Letošní ročník konferencebyl pořádán pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje pana Miroslava Nováka, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Ivana Strachoně, starosty městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martina Bednáře, předsedy představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Ing. Jana Březiny a předsedy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Ing. Radúze Máchy.

 

Konference, které se za dva dny jejího konání zúčastnilo přes 300 osob z řad odborné veřejnosti, významných firem Moravskoslezského kraje, pedagogů, žáků a studentů středních, vyšších odborných škol a vysokých škol z Moravskoslezského kraje, se uskutečnila ve dnech 21. a 22. dubna 2016. Letošního ročníku se zúčastnili žáci a studenti AHOL – Vyšší odborné školy, AHOL – Střední odborné školy, s.r.o., AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství, Vyšší odborné školy z Havířova, Soukromé vyšší odborné školy podnikatelské z Ostravy, Vysoké školy podnikání z Ostravy a Ostravské univerzity.

 

Cílem letošního ročníku bylo navázat napředchozí ročníky této mezinárodní konference s názvem „Cesta k úspěchu mladého člověka“ a „Cesta k úspěchu a inspiraci mladého člověka II“. V předchozích ročnících jsme představili konkrétní mladé úspěšné lidi, kteří buď pochází z regionu Moravskoslezského kraje, nebo v Moravskoslezském kraji žijí a podnikají. Potenciál mladých lidí a našeho regionu inspiroval a proto jsme se v letošním ročníku mezinárodní konference rozhodli ukázat „Jak na to?“ Hlavní myšlenkou letošního ročníku bylo tedy představit moderní, jednoduché, dostupné a fungující strategie z oblasti marketingu a managementu, které by mohli účastníci konference využít pro svůj profesní rozvoj.

 

Zahájení prvního dne konference bylo provedeno moderátorkou akce Mgr. Radmilou Hruškovou zástupkyní ředitelky AHOL – Vyšší odborné školy. V rámci úvodního zahájení byla zmíněna finanční dotace Statutárního města Ostrava a zisk odborných záštit všech výše zmíněných institucí. S úvodním slovem k účastníkům konference promluvila Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. ředitelka AHOL – Vyšší odborné školy, která ve svém projevu přivítala přítomné, poděkovala Statutárnímu městu Ostrava a odborným záštitám za podporu akce. Za odborné záštity vystoupil se svým projevem Ing. Radúz Mácha předseda Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, který zahájil konferenci pohledem na tradici škol AHOL a jejich dlouholetý přínos pro rozvoj vzdělávání a vzdělanosti v Moravskoslezském kraji.

 

První den konference, který proběhl v Hotelu Park Inn by Radisson Ostrava, byl zaměřen na vystoupení dvanácti předních odborníků z oblasti marketingu, médií, Public Relations a managementu. Jako první vystoupil prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. vedoucí katedry marketingu Vysoké školy podnikání a práva Praha. Se svou přednáškou na téma „Digitální imigrace vs. digitální domorodci – aneb Tak si tady žijem“ přednesl akademický pohled na rozdělení společnosti na tzv. digitální domorodce – tedy osoby narozené po roce 1989 a digitální imigranty. Hlavní myšlenkou tohoto vystoupení byl dopad digitálních technologií nejen do oblasti znalostí, dovedností a kompetencí ve využívání těchto technologií, ale i dopady na oblasti psychologické a sociální v souvislosti se změnami mozku pod vlivem moderních technologií. Následující vystupující byla doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. proděkanka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity, která přednáškou „Trendy v marketingové komunikaci“ představila možnosti využití sociálních sítí v oblasti marketingu. Zmíněné dvě vystoupení přinesly především teoretické poznatky z oblasti moderního marketingu, následující přednášky se již nesly v duchu obrovských zkušeností z praxe.

Skórka Creative je úspěšná ostravská firma zaměřující se na prezentace firem a především tvorbu virálních videí. S jednou z nejúspěšnějších a nejatraktivnějších přednášek letošního ročníku mezinárodní konference vystoupili Vladimír Skórka a Dimitrios Vlasakudis na téma „Virální videa: jak je vytvořit a využít pro vlastní prezentaci“. Tato dvojice mladých mužů se zabývá tvorbou značek, kampaní a videí již 10 let. Jsou tvůrci reklamních kampaní pro významné firmy, jako jsou například AVON, Reflex, Vítkovice Machinery Group nebo v současné době velmi známé virální video z docentem Vláknem pro Vysokou školu báňskou.

Ředitel marketingové společnosti Walker&Lambert, realizátor mnoha reklamních kampaní a autor známých reklamních sloganů pan Martin Procházka vystoupil s příspěvkem na téma „Brand marketing – budování značky firmy“. Jména firem, značky a obsah reklamních kampaní byly hlavním námětem jedné z nejsilnějších přednášek letošního ročníku konference.

Jiří Kratochvíl specialista na sociální síť LinkedIn pohovořil o možnostech této sociální sítě pro vytváření vlastní značky „jednotlivce“ pro potenciální zaměstnavatele. Přednáška na téma „Nepodceňujte LinkedIn“ ukázala nepřeberné množství možností, jak s LinkedIn pracovat, jak být na této síti co nejvíce vidět, jak si budovat vlastní značku a především jak využít tuto beznákladovou metodu prezentace pro sdílení kontaktů.

Po přednášce o možnostech sociálních sítí jsme se přenesli do konceptu vizualizací v oblasti marketingu a tzv. visual merchandisingu, kdy s přednáškou na téma „Ulice jako divadelní jeviště aneb proč je visual merchandising pro prodejnu klíčový“ vystoupila paní Romana Voříšková jedna ze zakladatelek slevového portálu Slevomat.cz. Vizuální stránka prodeje, sebeprezentace, opravdovost, jeden obraz to byly klíčové myšlenky nejen vizuálně krásné a poutavé přednášky.

Monika Horsáková – žurnalistka, bývalá dramaturgyně České televize a programová ředitelka mezinárodního fóra Meltingpot Ostrava 2016 hovořila o realitě a médiích. Přednáška na téma „Obraz a média“ přiblížila přítomným pohled na svět tzv. za kamerou. Na toto vystoupení poté navázala přednáška a reagovala přednáška pana Jindřicha Vaňka, který se svým příspěvkem na téma „Mediální obraz a média“ hovořil o krizové komunikaci, pravdivosti médií, zkreslování informací a znovunalezení starých pravd. Jindřich Vaněk je ředitel marketingové společnosti SILVER B.C., zakladatel rádia Orion.

Následující dvě vystoupení se konference přenesla do oblasti managementu a time managementu, kdy jsme nejprve ve vystoupení pana Marka Kršky manažera firmy NetDirect vyslechli přednášku o plánování a realizaci velké mezinárodní konference s 60 řečníky z celého světa „Shopexpo: Jak se liší plány a samotná realizace konference pro 2500 účastníků“.  Na toto vystoupení poté navázal ředitel společnosti NewWave Service pan Michal Ondra s přednáškou na téma „Životní cíl: Jak být nezávislý“.

Poslední vystoupení prvního dne mezinárodní konference přednesl pan René Bystroň absolvent University of Yale a ředitel Meltingpot Ostrava. Přednáška na téma „Asie pro začátečníky“ ukázala světové trendy v top managementu nejen z důvodu obrovských zkušeností Reného Bystroně s firmami v Asii, ale také z důvodu spolupráce se zahraničními firmami a institucemi.

Jak je z výčtu příspěvků prvního dne patrné, všechny přednášky přesně splnily očekávání organizátorů této akce, přinesly totiž inspiraci, naději, nápady, skutečnost a autentičnost lidských osudů, velkou různorodost pojetí možností marketingu a managementu. Ukázaly nám jak akademickou a teoretickou úroveň těchto oblastí, tak také praktické zkušenosti a konkrétní výstupy.

Během celého prvního dne konference byla promítána prezentace s logem města Ostrava a se zmíněnými záštitami. Prezentace byla umístěna na hlavním plátně sálu v hotelu Park Inn a také v předsálí (prezentace je součástí této závěrečné zprávy – pod názvem: Prezentace konference).

 

Druhý den 19. ročníku mezinárodní konference byl zaměřen na konkrétní workshopy. Tyto odborné sekce proběhly v budově AHOL – Vyšší odborné školy dne 22. dubna 2016. V letošním ročníku si účastníci konference mohli vybrat ze tří nabízených workshopů. Celkem se během druhého dne konference zúčastnilo 38 osob.

Workshop na téma „Sebevědomí a typy chování z hlediska psychologie managementu“ vedl v anglickém jazyce britský psycholog a kouč pan Carl Davies. Účastníci tohoto workshopu se dozvěděli, jak je sebevědomí důležité v managementu a leadershipu; jak lze poznat rozdílné chování zaměstnanců a kolegů na pracovišti; a jak pracovat s lidmi různých povah na pracovišti. Workshop byl doplněn o praktické aktivity a metody sebezpoznání.

Workshop na téma „Jak se co nejrychleji a nejúčinněji adaptovat na novém pracovišti?“ vedl pan Petr Mateřánka. Tento workshop byl zaměřen na poznání vztahů v týmu; způsoby, jak rychle vyjít s každým; nastavení produktivních vztahů v týmu; poznání metod efektivní práce; a implementaci metod efektivní práce a budování vztahů při týmových zadáních.

Workshop na téma „Google Apps prakticky“ vedl pan Filip Goszler. Tento workshop byl zaměřen na praktické ukázky aplikací a možností Google.

 

Jako každý rok byl také letos druhý den konference odborným zakončením velmi úspěšného ročníku naší konference. Smazaly se rozdíly mezi kantory a studenty, mezi mladšími a staršími účastníky konference. Pracovali jsme, diskutovali a trochu nečekaně jsme odhalili své podnikatelské a také osobnostní povahy. Jako organizátoři této akce jsme očekávali většinu pozitivních ohlasů hlavně na první den konference, ale také workshopy druhého dne přinesly velký obdiv zúčastněných a zcela jistě předčily naše očekávání, což považujeme za příjemné zakončení konference.

Podle ohlasů účastníků konference bylo zajímavé závěrečné hodnocení jednotlivých příspěvků našich přednášejících. Během příprav této akce jsme si mnohokrát kladli dotaz, který z příběhů účastníky osloví nejvíce. Zvažovali jsme také pomocí dotazníků vytvořit žebříček nejlepších příspěvků. Hned po prvním dni konference nám ale bylo jasné, že takový žebříček nebude dávat smysl. Každého z nás oslovilo jiné téma. Nechali jsme si proto pouze vytvořit slovní hodnocení akce bez jakékoliv bodovací stupnice, kromě silných emocí se nám v komentářích objevovalo poděkování za možnost se této akce zúčastnit a také příslib účasti na příštím ročníku konference. 

 

 

 

 

Vaše jméno:
Váš e-mail:
ochrana proti spamu
' '
opište kód z tohoto obrázku do následujícícho pole: