SOŠVOŠŠkolní jídelnaCateringCentrum celoživotního učeníKAPŠ
http://www.ahol.cz
 > 
VOŠ
 > 
Aktivity školy
 > 
Mezinárodní konference
 > 

Mezinárodní konference 2015

Mezinárodní konference 2015

Znělka 18. ročníku na youtube.com

 

Fotodokumentace 18. ročníku konference

Žijeme v Evropské unii

Cesta k úspěchu a inspiraci mladého člověka II.


Letošní 18. ročník mezinárodní konference pořádané AHOL – Vyšší odbornou školou, o.p.s., za finanční podpory statutárního města Ostravy byl zaměřen na cesty k úspěchům mladých lidí, kteří žijí v Evropské unii. Tato dvoudenní konference je již tradiční akcí pořádanou AHOL – Vyšší odbornou školou, o.p.s.

 

Letošní ročník konference byl pořádán pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje pana Miroslava Nováka, náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., starosty městského obvodu Ostravy-Jih Bc. Martina Bednáře, předsedy představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Ing. Jana Březiny a předsedy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Ing. Radúze Máchy.

 

Cílem letošního ročníku bylo přinést nejen studentům středních, vyšších odborných škol a vysokých škol z Moravskoslezského kraje, ale také široké veřejnosti, inspirativní přednášky z nejrůznějších sfér podnikání a života. Jelikož téma 18. ročníku konference navazovalo na předchozí ročník, bylo nutné téma rozšířit o nové prvky. Jelikož jsme v loňském roce prezentovali úspěchy lidí, kteří pochází z Ostravy potažmo Moravskoslezského kraje, v letošním roce jsme si jako hlavní cíl stanovili ukázat mladým lidem žijícím v našem regionu příběhy cizinců, kteří své podnikání na náš region zacílili. Hlavní myšlenkou 18. ročníku mezinárodní konference tak bylo ukázat možnosti a příležitosti, které přináší pro život a podnikání právě region města Ostravy a celého Moravskoslezského kraje. Potenciál města Ostrava a našeho kraje tak byl součástí každé přednášky a každého workshopu.

 

První den konference, který proběhl v Hotelu Park Inn by Radisson Ostrava, byl zaměřen na prezentace úspěšných a inspirujících mladých podnikatelů a zakladatelů různých společností, kteří zkušenosti své rodné vlasti aplikují do svého businessu. Jednotlivé přednášky byly věnovány nejen podnikání, ale také netradičnímu pojetí slova úspěch. Každý z nás si totiž pod tímto slovem představí něco zcela jiného. Pro některé je úspěchem zisk bohatství, pro jiného zisk uznání, pro každého z nás jde ale o splnění určitého konkrétního snu. Účastníci konference hodnotili velmi pozitivně právě reálnost a skutečnost příběhů. Viděli, že každý z nás má ve svém životě různé možnosti a že s pomocí píle, vzdělání a také trochy štěstí můžeme svých cílů dosáhnout. Hlavní body, které se prolínaly celou mezinárodní konferencí, byly překonávání překážek, obrovské ctižádosti, píle a důrazu vzdělání.

Zahájení prvního dne konference bylo provedeno moderátorkou celé akce ředitelkou AHOL – Vyšší odborné školy. V rámci úvodního zahájení byla zmíněna finanční dotace Statutárního města Ostrava a odborné záštity včetně záštity náměstka primátora Statutárního města Ostrava pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. Zahájení také doplnily proslovy zúčastněných hostů. Za Statutární město Ostrava přivítal přítomné náměstek primátora, předsedkyně správní rady AHOL – Vyšší odborné školy, zakladatelka škol AHOL paní RNDr. Ivana Ašmerová a starosta Městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář.

Během prvního dne konference bylo představeno již tradičně deset řečníků. První tři přednášky byly v režii aktuálních studentek AHOL – Vyšší odborné školy a blok těchto přednášek měl motto „Ambice a vzdělávání“. Jako první vystoupila s inspirujícím příběhem slečna Markéta Petanová (studentka vzdělávacího programu Řízení hotelového provozu, 2. ročníku dálkové formy studia), která přítomné přivítala na půdě Hotelu Park Inn by Radisson Ostrava, kde působí na pozici M&E Sales Manager. Markéta Petanová prezentovala svou cestu k úspěšnému získání své vysněné práce právě díky studiu na AHOL – Vyšší odborné škole. Posluchači tak poprvé viděli nutnost a potřebu kvalitního vzdělávání při cestě ke svému snu. Následující vystoupení bylo v režii energické studentky Dominiky Sasynové (studentka vzdělávacího programu Management lidských zdrojů, 3. ročníku denní formy studia), která ke svému snu a zisku práce využila možnost odborné praxe, kterou absolvovala v rámci studia na AHOL VOŠ. Dominika Sasynová získala díky své píli, ochotě, zkušenostem a snaze pozici na personálním oddělení Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Třetí přednášející za AHOL – Vyšší odbornou školu byla slečna Nicol Matějová (studentka vzdělávacího programu Řízení hotelového provozu, 2. ročníku denní formy studia), která nejvíce naplnila cíl konference ve smyslu inspirativního příběhu. Ve své přednášce totiž neprezentovala konkrétní úspěch, ale svůj budoucí podnikatelský záměr a cestu, kterou se k tomuto cíli blíží. Všechny tři přednášející studentky opět ukázaly potřebu přinášet konkrétní vzory mladým lidem. V rámci závěrečného hodnocení konference totiž právě příběhy vystupujících studentek vyvolaly nejvíce nadšených ohlasů a emocí. Pokud si mladí lidé uvědomí, že úspěch není nedosažitelnou metou, ale že vždy existuje možnost úspěchu dosáhnout i poctivou prací a to nejen v zahraničí, ale také v regionu města Ostrava a regionu Moravskoslezského kraje.

Mottem druhého bloku přednášek bylo „Služba je o lidských postojích a lidském přístupu“. Vystoupení tohoto bloku již zajistili zahraniční přednášející 18. ročníku mezinárodní konference. První přednáškou tohoto bloku nás do oblasti cizokrajného Peru přenesl Tommhy Lervi Cuadros, který v současné době působí jako vědecký pracovník Vysoké školy Báňské Technické univerzity v Ostravě. Tommhy Cuadros považuje pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost. Léta pilování českého jazyka, získání příležitostí a přátelství bylo hlavními body velmi zábavné prezentace, na jejímž konci jen málokdo z nás uvěřil původním slovům Tommhyho, že svou češtinu trénoval přes noc pro účely naší konference. Na tuto přednášku navázal svým příběhem Jason Oliver Fitzgerald z Irska. Jason Fitzgerald hovořil především o obrovském potenciálu města Ostrava (se kterým intenzivně spolupracuje od  roku 2007) a zkušenostech při podnikání v naší republice. Jelikož Jason působil na pozici šéfkuchaře v pětihvězdičkové restauraci, své dovednosti a znalosti dnes aplikuje na podnikání v České republice. Jako majitel ostravského stylového baru Bernies Irish Pub a pořadatel v letošním roce již 11. ročníku Irského kulturního festivalu v Ostravě nazval podnikání „adrenalinem“ a výši úspěchu definoval poctivou prací a nutností dělat také obyčejnou „monkey work“ nejen svými zaměstnanci, ale také vlastními silami a vlastním příkladem. Závěrečným vystoupením tohoto bloku přednášek byl příběh Davida Girtena z Belgie, který si na rozdíl od Jasona, bez předchozích zkušeností ve sféře gastronomie otevřel krásnou kavárnu La Petite Conversation v Ostravě. Ačkoliv Davida do Ostravy přivedla láska, podnikání úspěšně realizuje v podmínkách cizí země a sám o sobě říká „Jsem Belgičan, který si v Ostravě uskutečnil svůj sen a stal se vlastním pánem“. Stejně jako předchozí řečníci přítomné v sále ohromil svou schopností přednášet v českém jazyce.

Třetí blok přednášek s mottem „Napříč světem“ nemohl zahájit nikdo jiný než Carl Youssef z Velké Británie konzultant rozvoje a vzdělávání a kouč dvaceti britských ambasád v Evropě. Zkušenosti s Ministerstvem zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie, znalosti získané na prestižní univerzitě v Sheffieldu a nadšení pro vzdělávání a osobní rozvoj přinesly jednu z nejkrásnějších přednášek prvního dne mezinárodní konference. Carl Youssef se ve své profesi zaměřuje na koučing firem, duševní pohodu zaměstnanců a účinky konfliktů v rámci pracoviště. Na základě této přednášky budeme dále na AHOL VOŠ v této oblasti s Carlem Youssefem spolupracovat. Život v Ostravě a spolupráci s AHOL školami představila následující přednášející Lauren Peterson z USA. Protože Lauren Peterson pracuje pro Young Life, v rámci svého vystoupení představila tuto mezinárodní organizaci, která se zaměřuje na práci s mladými lidmi. Přednáška se tedy nesla v duchu rozvíjení sebeuvědomění se, posílení odolnosti vůči stresu a rozvoji osobností mladých lidí. Opravdové emoce přinesla do sálu předposlední přednášející Kateřina Jurišic  z Chorvatska. Módní návrhářka, která zažila válku v Chorvatsku, přestěhovala se do České republiky a začala realizovat svou vášeň pro oblečení, design a návrhářství. Poslední přednášející prvního dne konference se trochu vymykal nastaveným kritériím. Roman Vehovský pochází ze Štěpánkovic u Opavy. I přes jeho český původ jsme jej prezentovali jako „kosmopolitu“. Roman Vehovský totiž procestoval skoro celý svět a nyní s obrovskými životními zkušenostmi přednáší o rozdílném světě studentům.

Jak je z výčtu příspěvků prvního dne patrné, všechny přednášky přesně splnily očekávání organizátorů této akce, přinesly totiž inspiraci, naději, nápady, skutečnost a autentičnost lidských osudů, velkou různorodost pojetí slově úspěch, ale také význam vzdělávání a výchovy.

 

Druhý den konference byl zaměřen na konkrétní workshopy. Tyto odborné sekce proběhly v budově AHOL – Vyšší odborné školy, o.p.s. dne 17. dubna 2015. Náplní workshopů byla oblast moderních metod marketingu a coachingu. Po prvním dni konference totiž přišla spousta studentů s hlavami plných nápadů a našim cílem bylo ukázat, jaké dovednosti a znalosti musíme vložit do našeho cíle na počátku cesty. První workshop nesl název „Guerilla Marketing a Pitch“ a vedla jej Ing. Renata Ptáčníková – zakladatelka coworkingového centra VIVA Ostrava. Součástí tohoto workshopu byla nejen konkrétní ukázka moderních metod marketingu, ale také samotná tvorba marketingového produktu zacíleného na prezentaci aktivit školy. Druhý workshop s názvem „How To Present Your Talent“ vedl přednášející prvního dne konference MSc. Carl Youssef. Právě návaznost inspirativní přednášky s konkrétními aktivitami workshopu byly přidanou hodnotou mezinárodní konference. Druhý workshop byl vedený v anglickém jazyce.

Právě druhý den konference byl krásným zakončením velmi úspěšného ročníku naší konference. Smazaly se rozdíly mezi kantory a studenty, mezi mladšími a staršími účastníky konference. Pracovali jsme, diskutovali a trochu nečekaně jsme odhalili své podnikatelské a také osobnostní povahy. Jako organizátoři této akce jsme očekávali většinu pozitivních ohlasů hlavně na první den konference, ale také workshopy druhého dne přinesly velký obdiv zúčastněných a zcela jistě předčily naše očekávání, což považujeme za příjemné zakončení konference.

18. ročník mezinárodní konference AHOL VOŠ

 Program 18. ročníku konference - 1. den

9.00 - 9.30Slavnostní zahájení 18. ročníku konference
   
1. blok přednášek AMBICE A VZDĚLÁVÁNÍ
   
Markéta PETANOVÁ (M&E Sales manager hotel Park Inn, studentka ŘHP 2D AHOL VOŠ) 
Dominika SASYNOVÁ (studentka MLZ3 AHOL VOŠ)
Nicol MATĚJOVÁ (studentka ŘHP2 AHOL VOŠ)
   
2. blok přednášek - SLUŽBA JE O LIDSKÝCH POSTOJÍCH A LIDSKÉM PŘÍSTUPU
Tommhy CUADROS (PERU)
David GIRTEN (BELGIE)
Jason FITZGERALD (IRSKO)
3. blok přednášek - NAPŘÍČ SVĚTEM
Carl YOUSSEF (VELKÁ BRITÁNIE)
Lauren PETERSON (USA)
Kateřina JURIŠIC (CHORVATSKO)
Roman VEHOVSKÝ (ČESKÁ REPUBLIKA)

 

 

Program 18. ročník konference - 2. den

WORKSHOP Guerilla Marketing a Pitchlektorka Renata PTÁČNÍKOVÁ
• marketing nového tisíciletí bez otřepaných hesel • jediná cesta k udržení se na trhu vede přes inovace • hravý, neočekávaný, zajímavý a především nízkonákladový marketing
   
WORKSHOP How To Present Your Talentlektor CARL YOUSSEF
• identify your skills and present it in a marketable way • present your weakness positively • training and coaching

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlédnutí se za 17. ročníkem konference

 

 

 

RSS
Vaše jméno:
Váš e-mail:
ochrana proti spamu
' '
opište kód z tohoto obrázku do následujícícho pole: